สมาคม YWCA กรุงเทพฯ มอบเงิน 100,000 บาท ให้ตำรวจปฏิบัติการพิเศษสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซ่อมแซมและปรับปรุงฐานปฏิบัติการ

7 กรกฎาคม 62 ข่าวสาร - กรุงเทพ

มอบเงินสนับสนุนตำรวจสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคมที่ผ่านมา นางลานทิพย์ ทวาทสิน ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ นางมาลาตี โกสุม เลขาธิการ เป็นตัวแทนสมาคม YWCA กรุงเทพฯ มอบเงิน 100,000 บาท ให้ตำรวจปฏิบัติการพิเศษสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ซ่อมแซมและปรับปรุงฐานปฏิบัติการ บ้านกูแบอีเต๊ะ ตำบลบานา จังหวัดปัตตานี และได้เยี่ยมฐานปฏิบัติการของตำรวจที่คุ้มครองชาวบ้านในหมู่บ้านกูแบอีเต๊ะ เพื่อเสริมขวัญกำลังใจตำรวจที่ปฎิบัติงานสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยร่วมกับคริสจักรวัฒนา สตรีภาคพื้นแปซิฟิค ชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน ศิษย์เก่าและครูโรงเรียนวัฒนา และศิษย์เก่าโรงเรียนราชินี ในโอกาสนี้ ได้เยี่ยมและหนุนใจตำรวจ 2 นาย คือ ดต.ประเสริฐ และ ดต.กิติพันธ์ ที่โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสและสูญเสียขาจากระเบิดในระหว่างปฏิบัติหน้าที่คุ้มครองครูและนักเรียนเมื่อต้นปีที่ผ่านมา