มอบเงินสนับสนุนจำนวน 200,000 บาท ให้แก่ Good Shepherd Home Foundation เพื่อใช้ในการปรับปรุงห้องเรียน 

9 กรกฎาคม 62 ข่าวสาร - กรุงเทพ

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ Mrs. Olga Tapiola ภริยาเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ประธานจัดงาน The 66th YWCA Diplomatic Charity Bazaar 2019 ร่วมด้วยคณะกรรมการจัดงานฯ Mrs. Doreen Fong ภริยาเอกอัครราชทูตเยอรมันนีประจำประเทศไทย Mrs. Christina Macpherson ภริยาเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย Datin Catherina Christine Cherrian ภริยาเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย และนางจูหลิง จิราธิวัฒน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดงานฯ พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษากรรมการอำนวยการ ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ มอบเงินสนับสนุนจำนวน 200,000 บาท ให้แก่ Good Shepherd Home Foundation เพื่อใช้ในการปรับปรุงห้องเรียน โดยมี Sr. Louise Horgan ผู้ก่อตั้งมูลนิธิศรีชุมพาบาล เป็นผู้รับมอบ

9 July 2019, Mrs. Usana Sukhonthsub, President of YWCA of Bangkok, Mrs. Olga Tapiola, Spouse of the Ambassador of the European Union, Chairperson of 66th YWCA Diplomatic Charity Bazaar 2019 together with Diplomatic Executive Committee; Mrs. Doreen Fong - Spouse of the Ambassador of Germany, Mrs. Christina Macpherson - Spouse of the Ambassador of New Zealand, Datin Catherina Christine Cherrian - Spouse of the Ambassador of Malaysia and also Mrs. Juling Chirathivat, Advisor, joining with Advisors to Board of Directors of YWCA of Bangkok donated THB 200,000 to Good Shepherd Home Foundation for classroom renovation. Sr. Louise Horgan, Founder of Good Shepherd, received the donation with pleasure.