เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ เลี้ยงขอบคุณมาดาม กราซิตา โตเลนติโน ภริยาเอกอัครราชทูตประเทศสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย และมาดาม แวลเลอรี รูเกเน ภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทย 

24 มิถุนายน 62 ข่าวสาร - กรุงเทพ

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ เลี้ยงขอบคุณมาดาม กราซิตา โตเลนติโน ภริยาเอกอัครราชทูตประเทศสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย และมาดาม แวลเลอรี รูเกเน ภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทย ซึ่งเป็นประธานจัดงานและเลขานุการของงาน 65th YWCA Diplomatic Charity Bazaar 2018 ตามลำดับ โดยมีนางสาวลานทิพย์ ทวาทศิน ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการพร้อมคณะที่ปรึกษา และเลขาธิการสมาคมฯ มอบของที่ระลึกและกล่าวขอบคุณที่ทั้งสองท่านได้ร่วมรับใช้พระเจ้าร่วมกัน ขอพระเจ้า อวยพรท่านและครอบครัว

On 12 June 2019, YWCA of Bangkok held a farewell luncheon for Madame Gracita Tolentino, spouse of Swiss Ambassador to Thailand and Madame Valerie Rugene, spouse of Kenyan Ambassador to Thailand. They are Chairperson and secretary of 65th YWCA Diplomatic Charity Bazaar 2018 respectively. Ms. Lantip Dvadasin, Advisor to the Board of YWCA of Bangkok, Advisors of Board of Director and General Secretary, gave memorial gifts to express the gratitude for their contribution to YWCA ministries to serve God. May God bless them and her family forever.