สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไป

5 มิถุนายน 62 ข่าวสาร - กรุงเทพ
ของอาจารย์อุมา บุญประกอบ อดีตกรรมการอำนวยการสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ