7 กุมภาพันธ์ 2562 นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยกรรมการอำนวยการ 

7 กุมภาพันธ์ 62 ข่าวสาร - กรุงเทพ
7 กุมภาพันธ์ 2562 นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยกรรมการอำนวยการ นางสุดาวัลย์ คมธรรม นางวรรณี พลอยพิศุทธิ์ นางสาวเฟื่องลดา ลีลาปิยมิตร นางสาวถนิมพร สรรค์สิริชัย และนางมาลาตี โกสุม เลขาธิการ มอบเงิน 100.000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดงานละครเพลง His Life – The Musical ของมูลนิธิของขวัญแห่งชีวิต ชึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 15 – 18 สิงหาคม 2562 ณ GMM Live House, Central World Bangkok Thailand.