16 มกราคม 2562 นางวรรณี พลอยพิศุทธิ์ ประธานฝ่ายศาสนา นางมาลาตี โกสุม เลขาธิการ พร้อมด้วย...

16 มกราคม 62 ข่าวสาร - กรุงเทพ
16 มกราคม 2562 นางวรรณี พลอยพิศุทธิ์ ประธานฝ่ายศาสนา นางมาลาตี โกสุม เลขาธิการ พร้อมด้วยอนุกรรมการฝ่ายฯ และเจ้าหน้าที่สมาคม เยี่ยมเยียน และมอบเงินจำนวน 150,000 บาท เพื่อสนับสนุนพันธกิจสมาคมสายใยครอบครัว จ.นนทบุรี