วันที่ 10 มกราคม 2562 นางมาลาตี โกสุม เลขาธิการนางสาวปัทมา สินธุ์จำปาศักดิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการฝ่ายสำนักงาน 

10 มกราคม 62 ข่าวสาร - กรุงเทพ
 นางมาลาตี โกสุม เลขาธิการนางสาวปัทมา สินธุ์จำปาศักดิ์ ผู้ช่วยเลขาธิการฝ่ายสำนักงาน พร้อมเจ้าหน้าที่สมาคม มอบตุ๊กตา ของเล่น เพื่อเป็นของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2019 นางชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการเขตสาทร เป็นผู้รับมอบ