7 มกราคม 2562 สมาคมYWCAกรุงเทพฯ ร่วมนมัสการและถวายเพลงพิเศษ ครบรอบ 38 ปี ระลึกการก่อตั้งสหพันธ์สมาคม ไว ดับยู ซี เอ แห่งประเทศไทย

7 มกราคม 62 ข่าวสาร - กรุงเทพ
ระลึกการก่อตั้งสหพันธ์สมาคม ไว ดับยู ซี เอ แห่งประเทศไทย