พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานบาซาร์ YWCA และคณะภริยาทูต ครั้งที่ 65 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 

15 พฤศจิกายน 61 ข่าวสาร - กรุงเทพ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานบาซาร์ YWCA และคณะภริยาทูต ครั้งที่ 65 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 
นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคม YWCA กรุงเทพ ประธานจัดงานฯ ร่วม Mrs. Gracita Tolentino ภริยาเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิส ประจำประเทศไทย ประธานจัดงานฯ และผู้แทนศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เข้าเฝ้ารับเสด็จและถวายพวงมาลัย 
ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงทอดพระเนตรสินค้าที่นำมาจำหน่ายด้วยความสนพระทัย พร้อมทรงอุดหนุนสินค้าจากบูธต่าง ๆ รายได้จากการจัดงาน นำไปดำเนินโครงการและกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ รวมทั้งงานสังคมสงเคราะห์อื่นๆ เพื่อช่วยเหลือเด็ก และผู้ด้อยโอกาสต่อไป

HRH Princess Soamsawali graciously presided over the opening ceremony of the 65th Annual YWCA Diplomatic Charity Bazaar 2018 which was held on 15th November 2018 at Central World.
Mrs. Usana Sukhonthsub - President of YWCA of Bangkok / Co-Chairperson, Mrs. Gracita Tolentino – Spouse of the Swiss Ambassador and Chairperson of the 65th YWCA Diploma Charity Bazaar 2018 Committee and Representatives from Central World welcomed and presented hand garland to Her Royal Highness.
On this occasion, Her Royal Highness visited the booths and purchased those international products. All the proceeds from the bazaar will be the fund for social responsibility projects and activities for underprivileged children.  คลิกเพื่อดูรูปเพิ่มเติม
 

.....