สมาคมYWCAกรุงเทพฯ เลี้ยงขอบคุณ Mrs.Chungwha Oh ภริยา

5 ตุลาคม 61 ข่าวสาร - กรุงเทพ
สมาคมYWCAกรุงเทพฯ เลี้ยงขอบคุณ Mrs.Chungwha Oh ภริยาเอกอัครราชทูตเกาหลีประจำประเทศไทย สมาคมฯขอขอบคุณที่ท่านได้ร่วมรับใช้พระเจ้าร่วมกันในYWCA ....ขอพระเจ้าอวยพรท่านและครอบครัว