กรรมการ/ที่ปรึกษาฯ สมาคมYWCAกรุงเทพฯ และกรรมการบาซาร์ มอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อ

5 ตุลาคม 61 ข่าวสาร - กรุงเทพ
กรรมการ/ที่ปรึกษาฯ สมาคมYWCAกรุงเทพฯ และกรรมการบาซาร์ มอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อช่วยเหลือภัยแผ่นดินไหว ในประเทศอินโดนีเซีย ท่านเอกอัครราชทูตและภริยาประเทศอินโดนีเซียประจำประเทศไทยเป็นผู้รับมอบ