6 กันยายน 2561 คุณอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคมฯ ที่ปรึกษา เลขาธิการ และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ 

6 กันยายน 61 ข่าวสาร - กรุงเทพ
6 กันยายน 2561 คุณอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคมฯ ที่ปรึกษา เลขาธิการ และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ เป็นผู้แทนในการนำเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท ซึ่งมาจากเงินรายได้ในการจัดงานบาซาร์ YWCA และคณะภริยาทูต จำนวน 300,000 บาท และเงินบริจาคจากกลุ่มเพื่อนคนไทยโดยคุณสุวิมล สุธีโสภณและเพื่อน จำนวน 200,000 บาท มอบให้แก่ “สภากาชาดญี่ปุ่น” เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์อุทกภัยและแผ่นดินถล่มครั้งใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสนี้ ฯพณฯ นายชิโร ซะโดะชิมะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เป็นผู้รับมอบและแสดงความขอบคุณต่อน้ำใจที่คนไทยมีต่อชาวญี่ปุ่นเสมอมา