7 สิงหาคม 2561 นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ (กล่าวที่มาของโครงการ) Mrs. Chungwha Oh ภริยาเอกอัครราชทูตเกาหลีประจำประเทศไทย กรรมการบาซาร์

7 สิงหาคม 61 ข่าวสาร - กรุงเทพ
7 สิงหาคม 2561 นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ (กล่าวที่มาของโครงการ) Mrs. Chungwha Oh ภริยาเอกอัครราชทูตเกาหลีประจำประเทศไทย กรรมการบาซาร์ (กล่าวให้กำลังใจผู้ที่มีปัญหาทางสายตา) พร้อมด้วย นางมาลาตี โกสุม เลขาธิการ นางสาวเฟื่องลดา ลีลาปิยมิตร กรรมการอำนวยการ นางสาวโนรีรัตน์ นพรัตนราภรณ์ ที่ปรึกษาฝ่ายจัดหาทุน(อธิษฐานเปิด) ร่วมมอบแว่นตาจำนวน 200 แว่น(สมาคมฯให้การสนับสนันงบประมาณ)ให้กับผู้สูงอายุและผู้ที่มีปัญหาทางสายตา ชุมชนสุขสวัสดิ์ 42 เขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพฯ วันนี้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก ท่านอดีต สก. เขต ท่านผู้อำนวยการเขต ประธานชุมชน กรรมการชุมชน ชาวบ้าน พร้อมชมการแสดงรำของเด็กนักเรียน ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านที่มีส่วนในพันธกิจในวันนี้