นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคมฯ นางมาลาตี โกสุม เลขาธิการ และนางสาวโนรีรัตน์ นพรัตนาภรณ์ ที่ปรึกษาฝ่ายจัดหาทุน 

25 กรกฎาคม 61 ข่าวสาร - กรุงเทพ
หม่อมหลวงภูมิใจ ชุมพล รับมอบบัตรบัตรคอนเสิร์ตการกุศล PIA Douwes Live in Bangkok 2018 จำนวน 30 ใบ มูลค่า 150,000 บาท
จากคุณศุภรินทร์ จิรรัชชกิจ General Manager บริษัท นอร์ธ สตาร์ โปรดักชั่น จำกัด เพื่อให้สมาคมฯจำหน่าย และนำเงินรายได้จากการจำหน่ายบัตรครั้งนี้ สนับสนุนงานสังคมสงเคราะห์ของสมาคมฯ คอนเสิร์ตจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย