30/06/2561 มอบทุนการศึกษา  คุณนิภวัลย์ องุ่นศรี ประธานฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กรรมการ

30 มิถุนายน 61 ข่าวสาร - กรุงเทพ
คุณนิภวัลย์ องุ่นศรี ประธานฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กรรมการและ ที่ปรึกษา มอบทุนการศึกษาระดับมัธยมปลาย ปวช. ปวช. ปริญญาตรี   ประจำปี 2561 โครงการแม่อุปถัมภ์แผนกสังคมสงเคราะห์ สมาคม YWCA กรุงเทพฯ