16 มิถุนายน 2561เวลา 11.00-12.00 น. คุณนิภวัลย์ องุ่นศรี ประธานฝ่ายสังคมสงเคราะห์

16 มิถุนายน 61 ข่าวสาร - กรุงเทพ

16 มิถุนายน 2561เวลา 11.00-12.00 น. คุณนิภวัลย์ องุ่นศรี ประธานฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กรรมการและ ที่ปรึกษา มอบทุนการศึกษาระดับมัธยมต้น ประจำปี 2561 โครงการแม่อุปถัมภ์แผนกสังคมสงเคราะห์ สมาคม YWCA กรุงเทพฯ 
ในครั้งนี้ สมาคมฯ ของแสดงความยินดีกับ นักศึกษา ที่จบในระดับชั้น ปริญญาตรี ซึ่งเป็นนักเรียนทุน ในโครงการแม่อุปถัมภ์ จำนวน 5 ท่าน ขอแสดงยินดีและขอพระเจ้าอวยพร