กรรมการบาร์ซา2017 กรรมการอำนวยการ ที่ปรึกษา และเลขาธิการ 

17 พฤษภาคม 61 ข่าวสาร - กรุงเทพ
กรรมการบาร์ซา2017 กรรมการอำนวยการ ที่ปรึกษา และเลขาธิการ ร่วมพิธีเปิดป้ายโครงการสวนเกษตรชีวภาพยั่งยืน ที่สมาคมywcaกรุงเทพฯให้การสนับสนุนงบประมาณมูลนิธิชัยพฤกษ์ จ.นครนายก