โยคะ YOGA จากราคา 3,000 บาท พิเศษเหลือ ....

23 มกราคม 61 ข่าวสาร - กรุงเทพ
การฝึกท่าโยคะทำให้เกิดท่าทางที่คงที่ สุขภาพที่ดี และกายที่เบา   

การตั้งใจฝึกท่าโยคะให้ประโยชน์มากมาย ตั้งแต่การฟื้นฟูสมดุลการทรงตัว ความยืดหยุ่น ความแม่นยำ สุขภาพ
และร่างกายที่แข็งแรง จนถึงการสร้างความสงบด้านจิตใจ ความสมดุลทางอารมณ์ และความแข็งแรง "ภายใน" 


ในแง่ของร่างกาย ท่าโยคะช่วยกระตุ้นต่อม อวัยวะ กล้ามเนื้อและผ่อนคลายความปวดเมื่อย
ทำให้การย่อยอาหารและการไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น อาการอันมีผลมาจากความเครียดเช่น การนอนไม่หลับ ความเหนื่อยล้า
กล้ามเนื้อกระตุก ความกังวล และอาการอาหารไม่ย่อย
 จะดีขึ้นมาก การฝึกท่าโยคะอย่างต่อเนื่องจะมีผลอย่างล้ำลึกต่อร่างกายภายใน
โดยทำให้เกิดความมั่นคงทางอารมณ์ สมาธิ และความมั่นใจ