ประกาศ สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ.
เรื่อง การเปิดประมูลผู้ประกอบกิจการ Coffee Shop

26 เมษายน 60 ข่าวสาร - กรุงเทพ
"ประกาศการเปิดประมูลผู้ประกอบกิจการ Coffee Shop "
1.ประกาศการเปิดประมูลผู้ประกอบกิจการ Coffee Shop
2.แบบยื่นความประสงค์เช่าพื้นที่
3.ระเบียบการประมูลเพื่อประกอบกิจการ 
 ดาวน์โหลดเอกสาร