ประกาศผลรางวัล Raffle 2017
Raffle Prize Winners 2017

 

20 ธันวาคม 60 ข่าวสาร - กรุงเทพ
ตรวจรายชื่อรับรางวัล Raffleงานบาซาร์YWCA และคณะภริยาทูต ครั้งที่ 64 ปี2017
ติดตาม การประกาศผลรางวัลเพิ่มเติมได้ที่    https://www.facebook.com/YWCA2017/videos/1174348849335518/