White Gift ของขวัญสีขาว

11 มกราคม 61 ข่าวสาร - กรุงเทพ

White Gift ของขวัญสีขาว หรือ ทานขาว ตำนานการจัดกล่องของขวัญเพื่อเด็กสักคนหนึ่งที่ในชีวิตอาจมีโอกาสน้อยมากที่จะได้แกะกล่้องของขวัญ ปฐมวัย YWCA กรุงเทพฯ โดยการสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเล็กๆของเรา และจากสมาคมฯ ในหลักการง่ายที่ว่า ใน 1 กล่องจะเต็มล้นด้วย ของกินของใช้ และของเล่น ให้เด็กคนที่ได้รับเปิดกล่องร้อง WOW! ควรให้ลูกของเรามีส่วนในการจัดกล่องนี้ เพื่อสอนลูกมอบสิ่งดี แบ่งปันความรักออกไป ปีแล้วปีเล่า ที่เราได้จัดของขวัญทานขาวนี้ส่งไปในที่ต่างๆทุกปี โดยในปีนี้ เราจะมุ่งหน้าไปที่ โรงเรียนบ้านระหาร ตำบล กระหวัน อำเภอ ขุนหาญ จังหวัด ศรีสะเกษ ออกเดินทางวันที่ 17 - 19 มกราคม 2018 ท่านใดสนใจร่วมโครงการจัดส่งมาด่วน (ห่อด้วยกระดาษสีขาว) หรือท่านจะนำตำนานนี้ไปจัดให้เด็กที่ไหนสักคนก็ได้ค่ะ รักแล้วต้องให้ ....ช่วยกันส่งรักออกไป แล้วท่านจะมีประสบการณ์สุขล้น

White Gifts 2018 ณ โรงเรียนบ้านระหาร ศรีสะเกษ ส่งรัก ส่งรอยยิ้มให้เด็กๆถ้วนหน้า ขอบพระคุณผู้มอบของขวัญทุกกล่อง ขอบพระคุณ สมาคม ไวดับยูซีเอ กรุงเทพฯ ปฐมวัย YWCA กรุงเทพฯ ที่สนับสนุนอย่างเป็นทางการ ขอบคุณทีมงานเบื้องหลัง ทีมปฎิบัติการทุกคน ขอบพระคุณพระเจ้าทุกกรณี