เรียนพระคัมภีร์กับครูวิวรณ์

1 April 62 Gallery-Bangkok
 
 
 
ภาพรวม