ศิลปะระบายสีบนการ์ตูนปั้น

14 March 62 Gallery-Bangkok
 
 
 
ภาพรวม