ปฐมวัย 2014- ชุด 1 

11 February 62 Gallery-Bangkok
 
 
 
ภาพรวม