30/06/2018 งานมอบทุนการศึกษา ระดับ ปวช,ปวส และ ปริญญาตรี 

30 June 61 Gallery-Bangkok
 
 
 
ภาพรวม