สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ สนับสนุนงบประมาณสร้างห้องน้ำสุขสันต์ จำนวน 3 ห้อง 

2 March 61 Gallery-Bangkok
สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ สนับสนุนงบประมาณสร้างห้องน้ำสุขสันต์ จำนวน 3 ห้อง เพื่อประโยชน์ต่อครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน พร้อมทั้งซื้อชุดพละให้แก่นักเรียน ณโรงเรียนบ้านเวฬุวัน ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
 
 
ภาพรวม