การแข่งขันแบดมินตันเยาวชน

12 October 53 Gallery-Bangkok
  สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ – ศูนย์ชลบุรี  ได้จัดการแข่งขัน   Power Plus - YWCA   Junior  Badminton  Championships 2010     ครั้งที่ 23  ในระหว่างวันที่ 12 – 17 ตุลาคม 2553  เพื่อให้นักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทั้งชายและหญิงทั่วประเทศ รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี, 13 ปี และ 15 ปี ได้มีโอกาสเข้าแข่งขันอย่างเป็นทางการ    ณ สนามแบดมินตันสมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ – ศูนย์ชลบุรี  ภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี  ซึ่งการแข่งขันรายการนี้ได้รับการรับรองจากสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และเป็นการแข่งขันจัดอันดับมือวางของนักกีฬาอีกด้วย
           ในปีนี้  สมาคมไวฯ – ศูนย์ชลบุรี ได้กราบบังคมทูลขอถ้วยรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สำหรับผู้ชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี  ประเภทชายเดี่ยว  และหญิงเดียว เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นเกียรติและกำลังใจแก่นักกีฬาที่ชนะเลิศ อีกทั้งเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ชมรมหรือสโมสรต่างๆที่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน  คณะกรรมการจัดการแข่งขันจึงจัดให้มีถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมประเภททีมให้กับชมรมหรือสโมสรที่ได้รับรางวัลชนะเลิศมากที่สุด โดย
1.    ชนะเลิศคะแนนรวมอันดับที่ 1  ได้รับถ้วยรางวัลที่สลักลายมือชื่อ คุณวิชิต  ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
2.    ชนะเลิศคะแนนรวมอันดับที่ 2  ได้รับถ้วยรางวัลที่สลักลายมือชื่อ คุณสนธยา  คุณปลื้ม นายกสมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี
3.    ชนะเลิศคะแนนรวมอันดับที่ 3  ได้รับถ้วยรางวัลที่สลักลายมือชื่อศาสตราจารย์เจริญ  วรรธนะสิน  นายกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
โดยในพิธีปิดการแข่งขัน สมาคมฯ – ศูนย์ชลบุรี  ได้รับเกียรติจากคุณวิชิต  ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี  อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากคุณสนธยา คุณปลื้ม  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและนายกสมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี   ,ศาสตราจารย์เจริญ  วรรธนะสิน  นายกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  และแขกผู้มีเกียรติหลายท่าน มามอบเหรียญรางวัลและทุนการศึกษาให้แก่นักกีฬาที่ชนะการแข่งขัน 


\
\ \
ภาพรวม