7 มกราคม 2562 สมาคมYWCAกรุงเทพฯ ร่วมนมัสการและถวายเพลงพิเศษ ครบรอบ 38 ปี ระลึกการก่อตั้งสหพันธ์สมาคม ไว ดับยู ซี เอ แห่งประเทศไทย

7 January 62 News - Bangkok
ระลึกการก่อตั้งสหพันธ์สมาคม ไว ดับยู ซี เอ แห่งประเทศไทย