สมาคมYWCAกรุงเทพ จัดการอบรมดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561 

28 November 61 News - Bangkok
สมาคมYWCAกรุงเทพ จัดการอบรมดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561วิทยากรโดย...สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ณ สมาคมYWCAกรุงเทพ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561