สมาคมYWCAกรุงเทพฯ เลี้ยงขอบคุณ Mrs.Chungwha Oh ภริยา

5 October 61 News - Bangkok
สมาคมYWCAกรุงเทพฯ เลี้ยงขอบคุณ Mrs.Chungwha Oh ภริยาเอกอัครราชทูตเกาหลีประจำประเทศไทย สมาคมฯขอขอบคุณที่ท่านได้ร่วมรับใช้พระเจ้าร่วมกันในYWCA ....ขอพระเจ้าอวยพรท่านและครอบครัว