เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 ที่ตึก สก.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คุณอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคมฯ กรรมการ เลขาธิการ 

4 September 61 News - Bangkok
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2561 ที่ตึก สก.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คุณอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคมฯ กรรมการ เลขาธิการ และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ นำแจกันดอกไม้ถวายและลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร