24/08/2561 สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ นำโดย นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคมฯ นางสาวโนรีรัตน์ นพรัตนราภรณ์ ที่ปรึกษาฝ่ายจัดหาทุน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดหาทุน 

24 July 61 News - Bangkok
24/08/2561 สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ นำโดย นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคมฯ นางสาวโนรีรัตน์ นพรัตนราภรณ์ ที่ปรึกษาฝ่ายจัดหาทุน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดหาทุน เดินทางไปทำพิธีมอบสนามเด็กเล่น พร้อมทั้งยังมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนอุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียนพวงทองอุปถัมภ์ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน นางจรรทิมา เวลาดี และคณะครูอาจารย์นักเรียนเป็นผู้รับมอบ