30/06/2561 มอบทุนการศึกษา  คุณนิภวัลย์ องุ่นศรี ประธานฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กรรมการ

30 June 61 News - Bangkok
คุณนิภวัลย์ องุ่นศรี ประธานฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กรรมการและ ที่ปรึกษา มอบทุนการศึกษาระดับมัธยมปลาย ปวช. ปวช. ปริญญาตรี   ประจำปี 2561 โครงการแม่อุปถัมภ์แผนกสังคมสงเคราะห์ สมาคม YWCA กรุงเทพฯ