สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ สร้างสนามเด็กเล่น  ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกถาวร อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

5 June 61 News - Bangkok
สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ สร้างสนามเด็กเล่น เพื่อการออกกำลังกายและเสริมสร้างพัฒนาการด้านต่างๆ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกถาวร อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร