ช่วงเช้าเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ กรรมการอำนวยการ ที่ปรึกษาฯ เลขาธิการ และเจ้าหน้าที่

22 May 61 News - Bangkok
ช่วงเช้าเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ กรรมการอำนวยการ ที่ปรึกษาฯ เลขาธิการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดสนามเด็กเล่นโรงเรียนบ้านอีหนา จ.ศรีสะเกษ สมาคมฯให้การสนับสนุนงบประมาณ พร้อมทั้งยังได้สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนอีกจำนวนหนึ่ง