เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ กรรมการอำนวยการ ที่ปรึกษาฯ เลขาธิการ 

21 May 61 News - Bangkok
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ กรรมการอำนวยการ ที่ปรึกษาฯ เลขาธิการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดสนามเด็กเล่นโรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ จ.อุบลราชธานี สมาคมฯให้การสนับสนุนงบประมาณ พร้อมทั้งยังได้สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา และทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนอีกจำนวนหนึ่ง