กรรมการบาร์ซา2017 กรรมการอำนวยการ ที่ปรึกษา และเลขาธิการ 

17 May 61 News - Bangkok
กรรมการบาร์ซา2017 กรรมการอำนวยการ ที่ปรึกษา และเลขาธิการ ร่วมพิธีเปิดป้ายโครงการสวนเกษตรชีวภาพยั่งยืน ที่สมาคมywcaกรุงเทพฯให้การสนับสนุนงบประมาณมูลนิธิชัยพฤกษ์ จ.นครนายก