สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ ที่เดินทางไปมอบเงินสนับสนุน
กิจกรรมในโรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฎคีรีวัน 

8 January 61 News - Bangkok
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมบูรณ์ แก้วสุรินทร์ ทำการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฎคีรีวัน (เขาใหญ่) พร้อมคณะครูเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ ที่เดินทางไปมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมในโรงเรียน ในการนี้นางมาลาตี โกสุม เลขาธิการสมาคมฯ กล่าวแสดงความยินดีและชี้แจ้งวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือและสมาคมฯยังได้มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนอุปกรณ์กีฬาของใช้อุปโภคบริโภคที่จำเป็น และ ทุนการศึกษาให้แก่เด็กที่เรียนดีมีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์