ประกาศ สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ.
เรื่อง การเปิดประมูลผู้ประกอบกิจการ Coffee Shop

26 April 60 News - Bangkok
"ประกาศการเปิดประมูลผู้ประกอบกิจการ Coffee Shop "
1.ประกาศการเปิดประมูลผู้ประกอบกิจการ Coffee Shop
2.แบบยื่นความประสงค์เช่าพื้นที่
3.ระเบียบการประมูลเพื่อประกอบกิจการ 


ดาวน์โหลดเอกสาร  การเปิดประมูลผู้ประกอบการกิจการ coffee shop
ดาวน์โหลดเอกสาร   แบบยื่นความประสงค์เช่าพื้นที่ประกอบกิจการ coffee shop
ดาวน์โหลดเอกสาร  ระเบียบการประมูลเพื่อประกอบกิจการ coffee shop