ผู้ถูกรางวัล Raffle Prize 2016

19 December 59 News - Bangkok

          
                              

   วันที่ 6 มกราคม 2560 นางอัชรี รุ่งนภา เลขานุการ/ ประธานฝ่ายบุคคล/ ประธานฝ่ายสำนักงาน  ดร.อภิรดี  โชตินันทเศรษฐ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ
   นางสาวโนรีรัตน์ นพรัตนราภรณ์ ที่ปรึกษาฝ่ายจัดหาทุน  นางมาลาตี โกสุม เลขาธิการสมาคมฯ มอบจี้เพชรพร้อมสร้อยทองจาก บริษัท บิวตี้เจมส์ จำกัด ให้แก่ ผู้ถูกรางวัล Raffle 2016 ณ สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ


                              

   วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 นางมาลาตี โกสุม เลขาธิการสมาคมฯ มอบตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพฯ สิงคโปร์ จากสายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์ ให้แก่ผู้ถูก รางวัล Raffle 2016  ณ สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ


                             

    วันที่ 5 มกราคม 2560 นางมาลาตี โกสุม  เลขาธิการสมาคมฯ มอบตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพฯ โฮจิมินห์จากสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ จำนวน 1 รางวัล  ให้แก่ผู้ถูกรางวัล  Raffle 2016  ณ  สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ