การนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันคริสต์มาสในหัวข้อ "God Is Love"

22 December 60 News - Bangkok
แบ่งปันพระคัมภีร์โดย คุณวรรณี พลอยพิศุทธิ์ ประธานฝ่ายศาสนา เล่นดนตรีโดยคุณมะลิวัลย์ พันธสัญญากุล ประธานคณะกรรมการศูนย์ชลบุรีและทีมงานฝ่ายศาสนา ภาครื่นเริงมีการแสดงของพนักงาน เล่นเกมและรับประทานอาหารร่วมกัน ขอขอบคุณคณะกรรมการและที่ปรึกษา ที่มอบของขวัญให้กับพนักงานทุกคน