ร่วมกันจัดเลี้ยงอาหารใน “โครงการอาหารกลางวัน” ให้กับเด็กนักเรียนที่โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง

3 November 53 News - Pattaya


             คุณนิตยา  ปฏิมาสงเคราะห์  ประธานสมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ – ศูนย์พัทยา  นำคณะกรรมการสมาคมฯ ไปร่วมกันจัดเลี้ยงอาหารใน “โครงการอาหารกลางวัน” ให้กับเด็กนักเรียนที่โรงเรียนบ้านมาบฟักทอง จำนวน 230  คน  เมื่อวันที่  24  กรกฎาคม 2553  โดยสมาคมฯ ได้นำเมล็ดพันธุ์พืชชนิดต่างๆ จำนวน 10 ชนิด ไปมอบให้กับโรงเรียนฯ เพื่อปลูกเป็นอาหารกลางวันสำหรับเลี้ยงเด็กนักเรียนใน “โครงการสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร” ของโรงเรียนฯ  อีกทั้งสมาคมฯ ได้บริจาคพัดลมเพดาน จำนวน  10 เครื่อง เพื่อติดในห้องสมุดของโรงเรียนบ้านมาบฟักทอง  ต.ห้วยใหญ่  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี  และมี “ชมรมคริสเตียนพัทยา”  มาร่วมทำกิจกรรมสันทนาการ เพื่อสร้างความรักความอบอุ่น และความสนุกสนาน ให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านมาบฟักทอง