ตรวจรายชื่อรับรางวัลงานออกร้านนานาชาติ

No. Prizes Lucky Number Name
1 Coffee Brewer from Scanproduct 00006 ณัฐพงศ์  บุญสถิตย์
2 Chocolate Gift Boxes from Berli Jucker 00010 วิศรุต  ตระกูลวีระยุทธ
3 MERLOT 2008 from USA 00045 อภิสิทธ์  ไกรสันติกุล
4 Jug 1.1 L from Verasu 00055 ธนนิท
5 Gift Voucher 1,000.00 baht for food at Dean & Deluca Bangkok 00122 พนิดา  มุทิตาสกุล
6 Gift Set of Beverage food from Sino Pacific Trading Co.,Ltd. 00147 ทัตเทพ  สุวรรณโฆษิต
7 Waiora Travel Sets 00152 สุธาสินี  อุดมสิทธิพัฒนา
8 Gift Set of beauty from Nail Concept 00220 ภคภณ
9 Waiora Travel Sets 00241 สรวิศ  บุญชลอ
10 Australian Sparking Passion Pop Berry from Royal Prestie Wine 00256 อัยยาพิพรรธ  ตันประยูร
11 Gift Vouchers value 3,000 Baht from Apex Profound Beauty 00262 พัณณ์พิญญา สุจริตาภา
12 Merlot& Cabernet Sauvignon La Tradition from DZ Card 00268 พัณณ์พิญญา สุจริตาภา
13 Hill Type Tapetry from Ms.Poonsuk 00326 ถชเมธ  ดงแย้มเอม
14 Wooden Bird  handicraft from Indonesia 00338 อุบลรัตน์  รัตนวีณา
15 Mosiac Boxes from The Syrian Arab Republic 00505 เอมิกา  ยามากูชิ
16 Gift Set of Engine life Treatment from Green Tech Asia 00529 ชลดา กิจวิวัฒนกุล
17 Accessories from Ms.Lanthip 00534 มณีรัตน์ 
18 Belgian Crystal from Marie Anne Cristal 00558 ทัณณ์พิชญา  สุจริตาภา
19 Gift Set of Engine life Treatment from Green Tech Asia 00576 ธาดา  บินซันดิน
20 One return Economy class ticket on Emirates Airline to Madrid,Spain 00631 คุณทิพย์วรรณ สุขรักเกียรติ
21 Gift Voucher for 2 person "The Must-See Show of Thailand" at Ratchada Niramit Co.,Ltd. 00692 วรรณดี  สอนกล่อม(ดินแดง)
22 Carlo Rossi Sangria from USA 00704 ศิริศิลป์ (ดินแดง)
23 Thai Cotton material from Ms. Suwimol 00709 ปราณี   การศึกษาดินแดง
24 Ceramic Gift Set (Bowl) from Ms.Daonapa 00723 รจนา  สุรไกร   การศึกษาดินแดง
25 Picture frame from YWCA of Bangkok 00731 วรรณรดา  คามิล (ดินแดง)
26 Shawl from The Royal Danish Embassy 00740 วิชัย (ดินแดง)
27 Olive oil Soap from The Syrian Arab Republic 00746 ธรณ์ธันย์  จินดารัตน์ (ดินแดง)
28 Books Gift Set from Jim Thomson 00777 วนิดา  คุ้มครอง
29 2 Air Tickets BKK-Nairobi-BKK on Kenya  Airways 00805 วสันต์  แสงนวล
30 Gift Vouchers value 3,000 Baht from Apex Profound Beauty 00825 ฐิติกาญจน์ คัมภีระวงศ์ (ดินแดง)
31 Gift set of Switzerland Beverage food from Sino Pacific Trading Co.,Ltd. 00859 บังอร (ดินแดง)
32 Gift Vouchers for food at KFC Restaurants from Indian Embassy 00863 กิติศักดิ์  (ดินแดง)
33 Heineken 24 bottles 00867 กวาง  การศึกษาดินแดง
34 Chocolate Gift Boxes from Berli Jucker 00892 ทิพย์วรรณ  สุขรักเกียรติ (ดินแดง)
35 Gift Voucher 500.00 Baht for food and Pub Brewed Beer at The Londoner Brew Pub 01099 สิรยา  หาสีสุข
36 Gift Voucher 1,000.00 baht for food at Dean & Deluca Bangkok 01100 สิรยา  หาสีสุข
37 Gift Voucher for 1 shoes from Ecco (Thailand) 01128 ปฎิมา  จำปาสุก
38 Cotton material 01156 มาริสา
39 Pedal Bin from Scandproducts 01222 วิมล  เอกวาทีศิริ
40 Jug 1.1 L from Verasu 01363 ปิยะมาลย์
41 Gift Voucher Ice Cream from New Zealand Natural 01394 อังศุธร  บริณายกานนท์
42 Gift Vouchers for food at Pizza Hut Restaurants from Indian Embassy 01608 โสภิต  เศรษฐบุตร (มาลาตี)
43 Gift Voucher for 1 shoes from Ecco (Thailand) 01627 จินดาศรี  (มาลาตี)
44 Chocolate Gift Boxes from Berli Jucker 01652 นริษฐ์  ทองนพเนื้อ (มาลาตี)
45 Australian Sparking Passion Pop Original from Royal Prestige Wine 01659 ศิรติรัตน์  ทัพภะสุท (มาลาตี)
46 Mosiac Boxes from The Syrian Arab Republic 01680 พรกฤษณ์
47 Tower Set from Ms. Linda 01704 ธิดาวรรณ  เชาว์ว่องเสิม  คจ.แสงสว่าง
48 Gift Voucher International Phone Card 1,000.00 Baht 01735 ลำไพ  ถิรครรชิต
49 Waiora Travel Sets 01817 จุฑารัตน์  จันทร์บาง
50 Gift Voucher International Phone Card 1,000.00 Baht 01833 นันทัชพร ณัฐวัฒนานนทน์
51 Gift Voucher 500.00 Baht for food and Pub Brewed Beer at The Londoner Brew Pub 01840 กัลย์สุดา
52 Gift Voucher for 1 shoes from Ecco (Thailand) 01904 โคไนซ์ 
53 Breakfast Jumbo Set from  Malifah Co.,Ltd. 01918 โคไนซ์ 
54 Accessories from Ms.Lanthip 01989 โคไนซ์ 
55 Chocolate Gift Boxes from Berli Jucker 02172 Mr.Jean
56 Steam  Iron from Ms.Yuwadee 02202 Jean Louis 
57 Chocolate Gift Boxes from Berli Jucker 02252 กอริโอ
58 Gift Voucher for Ice Cream at i-Gemelli 02309 แพรี่มาร์เก็ตติ้ง
59 Gift Voucher for 2 person "The Must-See Show of Thailand" at Ratchada Niramit Co.,Ltd. 02328 แพรี่มาร์เก็ตติ้ง
60 Gift Set of Bowl from Ms.Sanguan 02346 Quanapro  co., ltd.
61 Gift Vouchers for food at KFC Restaurants from Indian Embassy 02353 Quanapro
62 Gift Vouchers value 3,000 Baht from Apex Profound Beauty 02393 Quanapro
63 Colour Handbag from Ms.Linda 02405 ซีโน-แปซิฟิค
64 Accessories from Ms.Lanthip 02430 ชิโน แปซิฟิก
65 Gift Voucher 500.00 Baht for food and Pub Brewed Beer at The Londoner Brew Pub 02440 ชิโน แปซิฟิก
66 Merlot& Cabernet Sauvignon La Tradition from DZ Card 02551 ลลนา  บรรจงเพียร
67 Gift Set of Cap & Umbrella Heineken 02575 ศีลธรรม บรรจงเพียร
68 Ceramic Mugs from Ms.Daonapa 02596 จัมปาก้ามาร์เก็ตติ้ง
69 Saucer from Ms.Sudjai Krisanakarn 02695 สายชล พึ่งแย้ม
70 Australian Sparking Passion Pop Lime from Royal Prestige Wine 02854 YWCA พัทยา
71 1 Air Ticket  BKK-Johannesburg -BKK on Jet Airways 02870 YWCA พัทยา
72 Gift Voucher 500.00 Baht for food and Pub Brewed Beer at The Londoner Brew Pub 02875 YWCA พัทยา
73 Gift Voucher Ice Cream from New Zealand Natural 02887 YWCA พัทยา
74 Accessories from Ms.Lanthip 03040 พวงเพ็ญ แย้มประเสริฐ
75 Gift Voucher International Phone Card 1,000.00 Baht 03056 ด.ช.ธรรมธัช  เจตจิตร
76 Ceramic Gift Set (Bowl) from Ms.Daonapa 03107 วุฒิชัย  ชวดขุนทด
77 Gift set of Switzerland Beverage food from Sino Pacific Trading Co.,Ltd. 03133 รัตนวรรณ 
78 Mosiac Boxes from The Syrian Arab Republic 03186 นิรมล  บัวทอง
79 Gift Voucher Dinner for 2 persons at the Erawan Tea Room at Grand Hyatt Erawan Bangkok 03248 พอพงษ์  สรรพกิจ
80 Gift Set of Bowl from Mr.Visut and Ms.Anongsil 03342 สุพิชญา  อรุณสิริโชต
81 Gift Set of Bowl from Mr.Direk 03343 ภาศิริ  มนรักขารมย์
82 Gift Set of Bowl from Mr.Direk 03345 วรรณลี   มนรักขารมย์
83 Waiora Travel Sets 03371 ธรา  ชนติรารัตถ์
84 BlackBerry Curve  3G smartphone from Research in Motion Ltd. 03388 ธชาทัช
85 Gift Set of Bowl from Ms.Valaiporn 03398 สุวิทชัย
86 Bed spread set from The Syrian Arab Republic 03417 กิติมา
87 Gift Voucher Buffet Lunch for one person at The Sukhothai Bangkok 03436 สิริกุล  วงศ์วรเศรษฐ์
88 Jug 0.5 L from Verasu 03463 กานดา
89 One return Economy class ticket on Emirates Airline to Prague,the Czech Republic 03492 สมใจ  เชษฐพยัคฆ์
90 Gift Voucher 500.00 Baht for food and Pub Brewed Beer at The Londoner Brew Pub 03515  
91 Thai Cotton material from Ms. Suwimol 03529 ลินดา  ตรูทัศนวิทน์
92 Gift set of bags from Timor Leste 03545  
93 Gift Voucher for Ice Cream at i-Gemelli 03573 คิม  ตรูทัศนวินท์
94 Gift Voucher Cuisine of Pastry Demonstration at Le Cordon  Bleu Dusit Culinary School 03588 ลินดา  ตรูทัศนวิทน์
95 Gift Voucher for Ice Cream at i-Gemelli 03638 ดร.พิฑูลย์  (ดร.อภิรดี)
96 Bag from Timor Leste 03807 ปัทมานันท์ ทองคำปลิว
97 Gift Voucher 5,000.00 Baht of SJ International 03911 พรฤดี  อัตตะสาระ
98 Gift Voucher 5,000.00 Baht of SJ International 03912 วีรยา 
99 Carifornia Petite from USA 03916 อุษณา
100 Gift Set of Bowl from Ms.Sanguan 03920 อินทิรา  สิทธิสรวง
101 Lanolin & Collagen Crème  from Modelite 03922 นรีกุล  รัตนา
102 Gift Vouchers for food at KFC Restaurants from Indian Embassy 03959 วิชัญญา  จินดารักษ์
103 Gift Voucher for 1 person to complete 1 half day cooking class at Blue Elephant 03973 ศุภรัตน์  วาสนะสมสิทธิ์
104 Mosiac Boxes from The Syrian Arab Republic 04070 ดวงพร  สุขกิจบำรุง
105 Heineken 24 bottles 04107 นิภา
106 Accessories from Ms.Lanthip 04110 นิภา
107 Australian Sparking Passion Pop Berry from Royal Prestie Wine 04177 สัญชัย  อภิศักดิ์ศิริกุล
108 Jug 0.5 L from Verasu 04194 สุวิมล
109 Gift set of Italy Beverage food from Sino Pacific Trading Co.,Ltd. 04311 สิน  ชูพันธ์ (บุศ YWCA)
110 LG 42" LCD TV 04366 สุมนา  ลิมทรง
111 Colour Handbag from Ms.Linda 04370 สุมนา  ลิมทรง
112 Tower Set from Ms. Linda 04532 สกุลมาศ  เจริญคุณวุฒิ  ปฐมวัย
113 Shawl from Ms.Autcharee 04533 เกษรินทร์  เจริญสุวรรณ์ชั่น
114 Chocolate Gift Boxes from Berli Jucker 04667 พลากร อ่อนสี
115 Gift Voucher 500.00 Baht for food and Pub Brewed Beer at The Londoner Brew Pub 05011 ดุสิต  แสนสินธนาธร
116 2 Return Air tickets  for International Route on Thai Air Asia 05064 อารีรัตน์  สุวรรณพันธุ์
117 Gift Vouchers for food at KFC Restaurants from Indian Embassy 05068 อุษาวดี
118 Shawl of Sukhothai from The Royal Danish Embassy 05148 ปรินญ์รัตน์
119 Gift Voucher 500.00 Baht for food and Pub Brewed Beer at The Londoner Brew Pub 05359 ประสิทธิ์ มูลพันธ์
120 Gift Set of Bowl from Ms.Kimberly 05379 สะกล  พลเกตุ  (ประทีป  ภูศรีฐาน)
121 Ceramic Mugs from Ms.Daonapa 05469 ทัศนีย์  เตชะไชยวงศ์
122 Fenghuang Dancong Tea from Ms.Poonsuk 05502 พรรณิภา
123 Gift Vouchers value 3,000 Baht from Apex Profound Beauty 05515 อัจฉรา  ชาญเศรษฐกุล
124 Jug 0.5 L from Verasu 05646 วัชณีย์
125 Jug 1.1 L from Verasu 05656 พวงทิพย์  มีลาภสม
126 Gift Voucher Chocolate Buffet for one person  of The Sukhothai Bangkok 05704 ขวัญฤทัย  แก้วนารี
127 Handbag from Ms.Suwimol 05720 รวงทอง  รัฐเวคิน   รร.คลองกลันตัน
128 Carlo Rossi Sangria from USA 05825 วราภรณ์ 
129 Gift Voucher Buffet A-la-carte Dinner for two at The Bangkok Club 05831 ลภานันท์  ตาลวันนา
130 Ceramic Gift Set (Dish) from Ms.Daonapa 05844 ธวัชชัย  สุทธิทศธรรม
131 Gift Vouchers value 3,000 Baht from Apex Profound Beauty 05866 ประมุข  ชัยอักษรเวช
132 Gift Voucher Cuisine of Pastry Demonstration at Le Cordon  Bleu Dusit Culinary School 05884 -
133 Oolung Tea Gift Set from Ms.Poonsuk 06040 จุฑาทิพย์
134 Gift Voucher 1,000.00 baht for food at Dean & Deluca Bangkok 06067 ภาคภูมิ  ตรีสิหวงศ์
135 Jug 1.1 L from Verasu 06095 นภิสวดี  ว่องชวณิชย์
136 Gift Voucher Sunday Brunch for 2 persons at Ramada Plaza Menam Riverside Bangkok 06295 Adele
137 Accessories from Ms.Lanthip 06296 Adele
138 Cotton Material from Ms.Poonsuk 06335 บุญชัย  วัฒนากุลจรัส
139 Premium Coffee (Medium Roast)  from Kenya 06392 อัมพร
140 Gift Voucher for 2 person "The Must-See Show of Thailand" at Ratchada Niramit Co.,Ltd. 06434 Max Worasaet  Pitaksit
141 Tower Set from Ms. Linda 06609 พีรดา  พิทักษ์สิทธิ์
142 Accessories from Ms.Lanthip 06632 ดลพร  พิทักษ์สิทธิ์
143 Olive oil Soap from The Syrian Arab Republic 06665 ดลพร  พิทักษ์สิทธิ์
144 Remy Martin Fine Champagne Cognac from The Royal Danish Embassy 06667 ดลพร  พิทักษ์สิทธิ์
145 Cambodia Flavoured Tea Ginger from The Royal Danish Embassy 06682 พิชญา พิทักษ์สิทธิ์
146 Gift Voucher for 1 shoes from Ecco (Thailand) 06686 พิชญา พิทักษ์สิทธิ์
147 The Embassy of the Islamic Republic of Pakistan 06722 ดำรง  พิทักษ์สิทธิ์
148 Jewelry  box from The Syrian Arab Republic 06723 ดำรง  พิทักษ์สิทธิ์
149 Table Cloth from The Syrian Arab Republic 06724 ดำรง  พิทักษ์สิทธิ์
150 Accessories from Ms.Lanthip 06787 เพ็ญจันทร์   พิทักษ์สิทธิ์
151 Gift Voucher for 1 shoes from Ecco (Thailand) 06851 ตฤณ ฮัง
152 Gift set of Switzerland Beverage food from Sino Pacific Trading Co.,Ltd. 06926 สุทธิลักษณ์
153 Ceramic Mugs from Ms.Daonapa 06939 สุทธิลักษณ์ 
154 Gift Set of Bowl from Ms.Viphada 06956 สุทธิลักษณ์   จิตจรุงพร
155 RP NAPA  Cab from USA 07011 Abad
156 Gift Set of Madam Heng from The Royal Danish Embassy 07023 Ungkng
157 Colour Handbag from Ms.Linda 07057 Lingunqau
158 Gift Voucher for Ice Cream at i-Gemelli 07152 Manuel
159 Gift Vouchers for food at Pizza Hut Restaurants from Indian Embassy 07167 Bernadeete (Philippine)
160 Premium Coffee (Dark Roast)  from Kenya 07186 Ungkng
161 Chocolate Gift Boxes from Berli Jucker 07189 Ungkng
162 Gift set of accessories from The Embassy of the Republic of the Philippines 07498 ศิริมาศ
163 Gift Set of Bowl from Ms.Valaiporn 07554 ญาณวิทย์  สร้างสุข
164 Australian Sparking Passion Pop Original from Royal Prestige Wine 07602 อรอนงค์  ต่างท้วม
165 Gift Voucher Ice Cream from New Zealand Natural 07641 จันทนา อนันนับ
166 Merlot& Cabernet Sauvignon La Tradition from DZ Card 07656 พรรษนันท์
167 Gift Voucher 500.00 Baht for food and Pub Brewed Beer at The Londoner Brew Pub 07671 เลาว์ ซี คิออง
168 Gift Voucher 3 days 2 nights deluxe room at Dusit D2 Chiangmai 07694 อุกฤษฎ์ วงศ์วัฒนาสกุล
169 Gift Voucher 2 night at Kamalaya,Koh Samui from Thai Martin Group 07804 Mr.Thira Maitha
170 Waiora Travel Sets 07815 Carl  Zeytoon
171 Gift Voucher International Phone Card 1,000.00 Baht 07908 Johannes
172 Gift Voucher 1 month at Fitness First 07941 Johannes
173 Gift Voucher 1 month at Fitness First 08372 ศุภชัย  วงศ์วรเศรษฐ
174 Gift Vouchers for food at Pizza Hut Restaurants from Indian Embassy 08394 Alida
175 Bag from Timor Leste 08431 สุวรรณา อัครพงศ์พิศักดิ์
176 Ceramic Gift Set (Dish) from Ms.Daonapa 08493 สุวรรณา  อัครพงศ์พิศักดิ์
177 Gift Voucher 1,000.00 baht for food at Dean & Deluca Bangkok 08506 สุดใจ  กฤษณะกาญจน์
178 Mosiac Boxes from The Syrian Arab Republic 08518 สุดใจ  กฤษณะกาญจน์
179 Multi-Purpose Clothe from Ms.Suwimol 08699 สุวรรณา  อัครพงศ์พิศักดิ์
180 Gift Voucher 500.00 Baht for food and Pub Brewed Beer at The Londoner Brew Pub 08873 สุพิน ผดุง
181 Shawl 08911 อัจจิมา 
182 Gift Vouchers  Buffet Dinner  for 1 person at Pullman Hotel and Resorts 09102 วิภา  สันติวงษ์
183 Gift Vouchers for food at Pizza Hut Restaurants from Indian Embassy 09138 Karat Chinarattanakul
184 Shawl 09182 สายใครอมาตย์
185 Gift Vouchers for food at Pizza Hut Restaurants from Indian Embassy 09187 สายชล  ใครอมาตย์
186 Thai Barge in glass from Narai Phand 09223 Kyai Barter
187 Gift Vouchers for food at KFC Restaurants from Indian Embassy 09233 Yvonne  Carroll
188 Carlo Rossi Sangria from USA 09904 วิยพงษ์  ทองยา
189 Gift Vouchers value 3,000 Baht from Apex Profound Beauty 09906 ทัศนีย์  ทองจุ่น
190 Gift Set of Engine life Treatment from Green Tech Asia 09970 รัฐนันท์
191 Gift Set of Bowl from Ms.Sanguan 10006 นพ.ราเชนทร์  ศักดิ์ศรีวิทยา
192 RP NAPA Reserve Cab from USA 10034 นพ.ชัยรัตน์  ปัณฑุรอัมพร
193 Gift set of Switzerland Beverage food from Sino Pacific Trading Co.,Ltd. 10065 ชไมพร  แววสุวรรณ
194 Accessories from Ms.Lanthip 10080 ประเสริฐ
195 Gift Set of Bowl from Ms.Valaiporn 10109 รัชฎาภรณ์  สุวรรรัตน์  Cluster
196 Silk  Type Tapetry from Ms.Poonsuk 10118 สุภาพร  ทูลขุนทด
197 Gift Voucher for Ice Cream at i-Gemelli 10179 สิรินธร 
198 Gift Voucher Cuisine of Pastry Demonstration at Le Cordon  Bleu Dusit Culinary School 10214 นัชดา ตรีแก้ว
199 Gift Voucher Buffet A-la-carte Dinner for two at The Bangkok Club 10225 สุภี  ตุลาประเสริฐ
200 Gift Set of Bowl from Ms.Valaiporn 10419 นพ.บวรชัย  จีระชน
201 Gift Voucher 1,000.00 baht for food at Dean & Deluca Bangkok 10427 จินตนา  อิ่มบุญสุ (สมิติเวช ศรีราชา)
202 Gift Vouchers for food at Pizza Hut Restaurants from Indian Embassy 10428 กัญญาวีร์  (สมิติเวช ศรีราชา)
203 Jewelry  box from Ms.Autcharee 10488 สมพงศ์  ดชวัฒน์
204 Accessories from Ms.Lanthip 10566 Theresia
205 MERLOT 2008 from USA 10745 เอ็ดเวิร์ด
206 Gift Vouchers  Buffet Dinner  for 1 person at Pullman Hotel and Resorts 10753 Yupadee  Bumag (Netherland)
207 Gift Voucher 500.00 Baht for food and Pub Brewed Beer at The Londoner Brew Pub 11039 China Embassy
208 Gift Set of Bowl from Ms.Kimberly 11122 Jens
209 Gift Set of Bowl from Ms.Sanguan 11206 Paulo  Cesar
210 BlackBerry Curve  3G smartphone from Research in Motion Ltd. 11208 Mr.Paulo Cesar
211 Mosiac Boxes from The Syrian Arab Republic 11245 Josi Carles   (Brazil Embassy)
212 Accessories from Ms.Lanthip 11273 นิตย์ศรี 
213 Morning Fog Chardonnay from USA 11274 นิตย์ศรี 
214 Gift Vouchers value 3,000 Baht from Apex Profound Beauty 11425 Vickie  Benoit (Canada Em)
215 Jug 0.5 L from Verasu 11458 Paul (Canada)
216 Placenta Crème from Modellite 11561 Piedad  Delamaza  (chile Embassy
217 Accessories from Ms.Lanthip 11600 Hernan
218 Mini-Stove from Ms.Niphawan 11723 Akhilesh  Tiloari
219 Carifornia Petite from USA 11772 ปรุวัติ  ปานจิตต์แก้ว
220 Table Cloth from The Syrian Arab Republic 11800 Poonpimol   Kessakul
221 Tea Set +Tea pot container from Ms.Poonsuk 11862 วลัยลักษณ์  ปัญญายิ่ง
222 Gift Voucher 500.00 Baht for food and Pub Brewed Beer at The Londoner Brew Pub 11907 DZ wine
223 Korbel Brut Champaigne from USA 11908 DZ wine
224 Gift Set of Cap & Umbrella Heineken 11980 Paradox
225 Gift Voucher 1,000.00 baht for food at Dean & Deluca Bangkok 12027 มะลิ  พิมพ์เถื่อน
226 Gift Voucher for Ice Cream at i-Gemelli 12030 Ms.Renay 
227 Gift Voucher 2 year subscription of Living in Thailand Magazine  12124 Hummel
228 Gift set of  Lanocreme from Pannadda 12155 เศรษฐกร  โรจน์ศุภไชยกุล
229 Chocolate Gift Boxes from Berli Jucker 12160 เศรษฐกร  โรจน์ศุภไชยกุล
230 Gift Set of Bowl from Ms.Kimberly 12207 Jose  macia     Spain  Embassy
231 Gift Voucher for 1 shoes from Ecco (Thailand) 12239 Krai Noi -Sewak (Spain)
232 Gift Voucher 1,000.00 baht for food at Dean & Deluca Bangkok 12294 Letty (Spain)
233 Gift Voucher for 2 person Buffet Lunch at the ISO Restaurant at Swissotel Nai Lert Park 12305 Kusuan R.Disauajaka
234 Necklace & Daimond Locket from Ms.Darat 12311 Neville De Silva
235 Gift Vouchers for food at KFC Restaurants from Indian Embassy 12331 N.H.Tamil 
236 Gift Voucher 500.00 Baht for food and Pub Brewed Beer at The Londoner Brew Pub 12411 วราภรณ์  พื้นผา
237 Accessories from Ms.Lanthip 12422 กาญจนา  เกิดฉาย
238 Chocolate Gift Boxes from Berli Jucker 12423 อนุชิต โสภิณ
239 Gift Voucher for 2 person Buffet Lunch at the ISO Restaurant at Swissotel Nai Lert Park 12466 ชนิสรา
240 Gift Voucher for 1 shoes from Ecco (Thailand) 12471 เธียรทวี จิตต์ยงยุทธ
241 Colour Handbag from Ms.Linda 12488 ชนิสรา
242 Cloth Product from Ms.Suvimol Suteesopol 12509 ธวัชชัย 
243 Gift certificate 2 nights accommodation in Deluxe with daily breakfast for 2 at Hilton Phuket 12809 ศิริรัตน์  งามศรีประเสริฐ
244 Merlot& Cabernet Sauvignon La Tradition from DZ Card 12822 วิบุญ  ทองโชติ
245 Merlot& Cabernet Sauvignon La Tradition from DZ Card 12832 ภูวดล  ชาญกลราวี
246 Merlot& Cabernet Sauvignon La Tradition from DZ Card 12836 วิไลลักษณ์   ชีพบริสุทธิ์
247 10 Namecard holders from Singapore Embassy 12838 มารุต จาตุรนต์รัศมี
248 Gift Voucher for Ice Cream at i-Gemelli 12869 สุพัฒตรา  วคะพงศ์
249 BlackBerry Curve  3G smartphone from Research in Motion Ltd. 12947 ลิซ่า  ซูปราโน่
250 Gift Vouchers for food at Pizza Hut Restaurants from Indian Embassy 12948 ลิซ่า  ซูปราโน่
251 Gift Voucher 1 year subscription of Thailand Tatler 12988 สมพร  จงจรัล (คจ.เทียนสั่ง)
252 Accessories from Ms.Lanthip 13016 อ.คอร์ด  Bcc
253 Gift Voucher for 1 person to complete 1 half day cooking class at Blue Elephant 13093 อริยา  วรพันธนายุต
254 Gift Voucher 500.00 Baht for food and Pub Brewed Beer at The Londoner Brew Pub 13202 มูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์
255 Gift Voucher 500.00 Baht for food and Pub Brewed Beer at The Londoner Brew Pub 13233 มูลนิธิพันธกิจสัมพันธ์
256 Waiora Travel Sets 13314 รีณา  เอี๊ยบ
257 Gift Set from Canada Embassy 13319 รีณา  เอี๊ยบ
258 BlackBerry Curve  3G smartphone from Research in Motion Ltd. 13321 รีณา เอี๊ยบ
259 Gift Voucher for 1 shoes from Ecco (Thailand) 13416 สุวรรณา 
260 Gift set of Switzerland Beverage food from Sino Pacific Trading Co.,Ltd. 13657 ชาโลม อินหล้า
261 Gift Voucher 1,000.00 baht for food at Dean & Deluca Bangkok 13665 บุหงา กรวินัย
262 Gift Voucher Ice Cream from New Zealand Natural 13682 นวรัตน์   ฮันตระกูล
263 Gift Vouchers value 3,000 Baht from Apex Profound Beauty 14294 อุดม  จิรสิริกุล
264 Gift Vouchers value 3,000 Baht from Apex Profound Beauty 14406 ดำรง  วิราวัฒนกุล
265 Gift Voucher 10,000.00 Baht of SJ International 14429 ดำรง  วิราวัฒนกุล
266 2 Economy Class AirTickets Return  BKK-Yangon-BKK on Myanmar Airway 14476 ดำรง  วิราวัฒนกุล
267 Gift Set of Bowl from Ms.Viphada 14572 Robert  Randle
268 RP NAPA Reserve Cab from USA 14587 ธิดาเทพ ฐานิภัทร
269 Chocolate Gift Boxes from Berli Jucker 14611 Jan
270 Jug 1.1 L from Verasu 14676 Ja van
271 Café Timor from Timor Leste 14682 ดวงพร  บัวสิงห์
272 Gift Vouchers value 3,000 Baht from Apex Profound Beauty 14689 ดวงพร  นักสิงห์
273 Ceramic Elephant Gift Set from Ms.Poonsuk 14731 เอกชัย  จันทร์ศรี
274 Silk Material from Ms.Reena 14732 Abby
275 Gift Voucher for 1 shoes from Ecco (Thailand) 14771 นิรินทร์  ศศิวิมลกุล
276 Gift Voucher for 1 person - Lunch or Dinner  at BEL-AIRE Princess Hotel 14833 ทรงสิน  สังขเวทัย
277 Accessories from Ms.Lanthip 14843 นันทิลาร์ 
278 Gift Set of beauty from Nail Concept 14866 Wirasinee
279 Gift Voucher 1,000.00 baht for food at Dean & Deluca Bangkok 14894 ศุภชัย
280 Gift Voucher Cuisine of Pastry Demonstration at Le Cordon  Bleu Dusit Culinary School 14956 ยศศักดิ์  แสงโคตรมา
281 1Air Tickets BKK-London-BKK on Jet Airways 14968 นฤทธิ์  ชุมวิกรานต์
282 Gift Voucher 1,000.00 baht for food at Dean & Deluca Bangkok 14969 ณัฐพร  กิตติพงศ์
283 Torres Mas Borras Pinot Noir from The Royal Danish Embassy 14983 ศศินา  วิเชียร
284 Gift Voucher Cuisine of Pastry Demonstration at Le Cordon  Bleu Dusit Culinary School 14993 น้องนุช  แสงทอง
285 Handbag from Jim Thomson 15078 พรรณี  เลี่ยวไพรัตน์
286 Gift Voucher Baht 5,000 from Venus Jewelry 15086 พรรณี
287 Chocolate Gift Boxes from Berli Jucker 15281 กรุงเทพประกันภัย
288 Bed spread from YWCA 16010 วิภัทรา  ภูยานนท์
289 Lanolin & Collagen Crème  from Modelite 16014 จุไร  เรืองศรี
290 Tickets Harry Potter at IMAX 16023 คุณเยาวรัตน์ จุณกีรติพัฒน์
291 Jug 1.1 L from Verasu 16040 ธราเรศ
292 Gift Set of Bowl from Ms.Sanguan 16052 เยาวรัตน์  ฐานถีรติพัฒน์
293 Coffee Maker from Ms.Suchada Teerapatanakul 16058 Reuzit (Thailand) Co., Ltd.
294 Chocolate Gift Boxes from Berli Jucker 16264 ดนุช  ยนตรรักษ์
295 Australian Sparking Passion Pop Lime from Royal Prestige Wine 16267 ดนุช  ยนตรรักษ์
296 Carlo Rossi Sangria from USA 16274 สุทธินี  กานา
297 RP NAPA  Cab from USA 16365 Mexico Em
298 Gift Voucher Ice Cream from New Zealand Natural 16399 Patriaa (Mexico Embassy)
299 Gift Voucher 500.00 Baht for food and Pub Brewed Beer at The Londoner Brew Pub 16504 อติเทพ  บุญยศิริกุล
300 Gift Voucher Cuisine of Pastry Demonstration at Le Cordon  Bleu Dusit Culinary School 16543 อติเทพ  บุญยศิริกุล
301 Black Handbag from Ms.Linda 16600 เมธินี  บุญยศิริกุล
302 Gift Vouchers for food at KFC Restaurants from Indian Embassy 16703 สมหญิง นามวงษ์
303 Gift Vouchers for food at KFC Restaurants from Indian Embassy 16769 วรรธนะ  แสงธีระปิติกุล
304 Colour Handbag from Ms.Linda 16792 วรรธนะ  แสงธีระปิติกุล
305 Merlot& Cabernet Sauvignon La Tradition from DZ Card 17043 เสรี  หล่อกัณภัย
306 Olive oil Soap from The Syrian Arab Republic 17201 สมบูรณ์  อาศิรพจน์  (ดินแดง)
307 Jug 0.5 L from Verasu 17310 ศราวุฒิ
308 Korbel Brut Champaigne from USA 17351 Renate
309 Gift set of Italy Beverage food from Sino Pacific Trading Co.,Ltd. 17356 สมฤดี 
310 Ceramic Mugs from Ms.Daonapa 17370 รัตชนก  สวนศรี
311 Gift Set of Cap & Umbrella Heineken 17407 อุ่นเรือน ยังอยู่ดี
312 Gift Voucher for Ice Cream at i-Gemelli 17430 อุ่นเรือน ยังอยู่ดี
313 Golden Island Rum from The Royal Danish Embassy 17460 ปาริชาติ 
314 Gift set of VNC 17481 นัทรีย์  โพธิ์ทอง
315 Café Timor from Timor Leste 17519 ยุวดี  กุลศรี
316 Cotton material 17529 มณทิชา  วิชัย
317 Gift set of  Lanocreme from Pannadda 17608 Hana
318 Merlot& Cabernet Sauvignon La Tradition from DZ Card 17665 Hana
319 Thai Cotton material from Ms. Suwimol 17670 Hana
320 Gift Set of Bowl from Ms.Sanguan 17692 Hana
321 Chocolate Gift Boxes from Berli Jucker 17696 Hana
322 Gift Voucher Value 3,500 Baht Thonglor Clinic 17732 Hana
323 Gift Voucher for Ice Cream at i-Gemelli 17738 Hana
324 Ceramic Mugs from Ms.Daonapa 17739 Hana
325 One tailor made Egyptian cotton shirt at Raja's Fashions 17759 ปาริชาต  จันทร์ศรี
326 Gift Voucher 1 Superior Room for 3 days 2 nights (2 persons) at Millennium Resort Patong Phuket 17760 เอกชัย  จันทร์ศรี
327 Gift Voucher 1 year subscription of Thailand Tatler 17763 ประสิทธิ์  โกวิรุฬท์สกุล
328 Gift Voucher 1 double Superior Studio for 2 night incl.daily Breakfast at The Legend Chiangrai Boutique 17770 ประสิทธิ์  โกวิรุฬท์สกุล
329 Thai Barge in glass from The Royal Danish Embassy 18022 อุทัยวรรณ
330 Morning Fog Chardonnay from USA 18061 นริศ  พิบูรณ์วัฒนา
331 Gift Voucher Buffet Lunch for 2 person at Siam@Siam Design Hotel & Spa 18069 นริศ  พิบูลย์วัฒนา
332 Necklace & Daimond Locket from Beauty Gems 18076 พะยอม  บุญมา
333 Olive oil Soap from The Syrian Arab Republic 18083 นพินทร์  ไชยทิพย์
334 Gift Vouchers for food at Pizza Hut Restaurants from Indian Embassy 18126 นิภาวรรณ์   ชุมแสง
335 Accessories from The Embassy of the Republic of the Philippines 18243 อัจจิมา 
336 Salomon Undhof 2007 from The Royal Danish Embassy 18251 ณรงค์  พุ่มโพธิงาม
337 Gift set of Switzerland Beverage food from Sino Pacific Trading Co.,Ltd. 18262 ณรงค์  พุ่มโพธิงาม
338 Premium Coffee (Medium Roast)  from Kenya 18321 บุญชาญ  โพธิ์อุไร
339 Gift Set of Bowl from Mr.Visut and Ms.Anongsil 18361 กำพล  โอภาสสถิตย์กุล
340 Ceramic Gift Set (Dish) from Ms.Daonapa 18477 กรรณิกา
341 Gift set of glasses from Dr.Jareed 18511 คณิต เจียรพัฒนาคม
342 Gift set of Italy Beverage food from Sino Pacific Trading Co.,Ltd. 18703 สุวิทย์  เตมีย์
343 Golf Bag  "Taylormade" by Adidas 18708 สุวิทย์
344 Chocolate Gift Boxes from Berli Jucker 18725 ฐิติกาญจน์ ทองนิล
345 Chocolate Gift Boxes from Berli Jucker 18726 ฐิติกาญจน์ ทองนิล
346 Gift set of Toy from Mattel 18734 สัญญา 
347 BlackBerry Curve  3G smartphone from Research in Motion Ltd. 18960 ประสาน บำรุงพันธ์
348 Gift Vouchers for food at KFC Restaurants from Indian Embassy 19059 Jeff Major
349 Gift Voucher 1,000.00 baht for food at Dean & Deluca Bangkok 19063 Mr.Sunil Bellani
350 Colour Handbag from Ms.Linda 19100 Prasert  Suanya
351 Chocolate Gift Boxes from Berli Jucker 19161 พรรณี  เลี่ยวไพรัตน์
352 Accessories from Ms.Lanthip 19379 Zuifigar
353 Accessories from Ms.Lanthip 19407 ทัศนีย์  เตชะไชยวงศ์
354 Gift Voucher 500.00 Baht for food and Pub Brewed Beer at The Londoner Brew Pub 19421 ทัศนีย์ เตชะไชยวงศ์
355 Timor Leste Cotton material 19433 ทัศนีย์  เตชะไชยวงศ์
356 Candle Stands from Indonesia Embassy 19443 สุดารัตน์  สุขสถาพร
357 Korean Ginseng Tea from The Royal Danish Embassy 19500 พรหมพร  สิริโรจนากร
358 Merlot& Cabernet Sauvignon La Tradition from DZ Card 19520 Syria
359 Multi-Purpose Clothes from Ms.Autcharee 19534 Syria
360 Gift Voucher International Phone Card 1,000.00 Baht 19701 ภาษาไทยสิริพัฒนา
361 Thai silk Tie from The Royal Danish Embassy 19843 Mrs. Han
362 Gift Voucher 1 year subscription of  Travel+Leisure 19847 Ms.Han
363 Accessories from Ms.Lanthip 19861 Alan
364 Accessories from Ms.Lanthip 19895 Pang (Singapore)
365 Chocolate Gift Boxes from Berli Jucker 19908 Russian Embassy
366 Gift Voucher Dinner for 2 persons at Glow The Metropolitan 19917 Russian Embassy
367 Olive oil Soap from The Syrian Arab Republic 19926 Russian Embassy
368 Ceramic Mugs from Ms.Daonapa 20056 Korean  Lee  Soojim
369 Gift Voucher 500.00 Baht for food and Pub Brewed Beer at The Londoner Brew Pub 20155 นภาพร
370 Morning Fog Chardonnay from USA 20249 ann  Hensman
371 Colour Handbag from Ms.Linda 20345 Sara  Pimeda
372 Placenta Crème from Modellite 20347 Sarai  Portillo
373 Ceramic Mugs from Ms.Daonapa 20360 สุดาพร  ศรีเศียร  Mexico Embassy
374 Two Air Tickets Bangkok -Chiang Mai-Bangkok (Economy Class)on Bangkok Airways 20395 ทรงปราชญ์   
375 Gift Voucher 1 month at Fitness First 20415 คริสตจักรสะพานเหลือง
376 Gift Voucher 2 night stay for 2 persons at Anantara Golden Chiang Rai 20496 คริสตจักรสะพานเหลือง
377 Mosiac Boxes from The Syrian Arab Republic 20504 I.P. Manufacturing Ltd.
378 Accessories from Ms.Lanthip 20525 I.P. Manufacturing Ltd.
379 Name card holder from The Royal Danish Embassy 20570 I.P. Manufacturing Ltd.
380 Merlot& Cabernet Sauvignon La Tradition from DZ Card 20576 I.P Manufacturing
381 Jug 0.5 L from Verasu 20784 Sue Lyon
382 Multi-Purpose Clothes from Ms.Autcharee 20788 sue  Lyon
383 Umbrella from Ms.Suwimol 20791 Vesns  Bwges
384 Gift Voucher for Ice Cream at i-Gemelli 20934 ครีเอตุส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
385 Gift Voucher for 1 shoes from Ecco (Thailand) 20942 ครีเอตุส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
386 Gift Voucher any food ,beverage,loading or other facilities for 2 person at the Rembrandt Hotel  20959 ครีเอตุส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
387 Tickets Harry Potter at IMAX 20999 ครีเอตุส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
388 MERLOT 2008 from USA 22029 กัลยาณี  (Kenya Embassy)
389 Gift Voucher 1 year subscription of Thailand Tatler 22064 กัลยาณี  (Kenya Embassy)
390 Heineken 24 bottles 22082 กัลพจน์  kenya  embassy
391 Gift Voucher 1,000.00 baht for food at Dean & Deluca Bangkok 22086 กัลยาณี  (Kenya Embassy)
392 Candle Stands from Indonesia Embassy 22196 Yoko  Japan  embassy
393 Gift Vouchers for food at Pizza Hut Restaurants from Indian Embassy 22235 เจิดพันธ์
394 Bed spread set from The Syrian Arab Republic 22267 เพ็ญศรี  มีสุขสบาย
395 Carlo Rossi Sangria from USA 22268 เพ็ญศรี  มีสุขสบาย
396 Jeans Handbag from Ms.Linda 22273 เพ็ญศรี  
397 Gift Vouchers for food at KFC Restaurants from Indian Embassy 24013 ชัชวลย์
398 Gift Voucher 1,000.00 baht for food at Dean & Deluca Bangkok 24016 สมจิตต์  รอดรัตนาทูล
399 Gift set of Italy Beverage food from Sino Pacific Trading Co.,Ltd. 24038 พีช YWCA
400 Gift Voucher 500.00 Baht for food and Pub Brewed Beer at The Londoner Brew Pub 24101 ธิดาพันธ์  ธนารักษ์โชค
401 Gift Voucher Buffet Dinner for 2 persons at The Tawana Bangkok 24126 ปลิสรา  เนตรแก้ว
402 Olive oil Soap from The Syrian Arab Republic 24137 พนาวัลย์
403 Carlo Rossi Sangria from USA 24142 Jaclynn
404 Gift Voucher 500.00 Baht for food and Pub Brewed Beer at The Londoner Brew Pub 24147 วีรนุช  พลนิกร
405 Gift set of Italy Beverage food from Sino Pacific Trading Co.,Ltd. 24177 ปภาณิน
406 Gift Vouchers for food at Pizza Hut Restaurants from Indian Embassy 24202 Bab Rapp
407 Gift Voucher 1,000.00 baht for food at Dean & Deluca Bangkok 24263 อาภาพร
408 Gift Voucher 500.00 Baht for food and Pub Brewed Beer at The Londoner Brew Pub 24283 ช้องนาง สมานพงษ์
409 Chocolate Gift Boxes from Berli Jucker 24329 แดงต้อย  บุษปวนิช
410 Gift set of Italy Beverage food from Sino Pacific Trading Co.,Ltd. 24401 วิภาวิน
411 Gift Set of Bowl from Ms.Kimberly 25605 อัญชลี
412 Colour Handbag from Ms.Linda 25613 แมว
413 Books Gift Set from Jim Thomson 25623 แมว
414 Gift set of Looney Tunes Glasses from Dr.Jareed 25655 นิตยา
415 Books Gift Set from Jim Thomson 27018 ดารารัตน์